Over Design for Care

 

Als Design for Care richten wij ons op het ondersteunen van zorgorganisaties in het doorgronden van complexe vraagstukken en het ontwikkelen van oplossingsrichtingen hiervoor. Met complexe vraagstukken (zie het model van Ralph Stacey) bedoelen wij dat het probleem, incluis de ‘Wat’ en ‘Hoe’ vragen, nog onvoldoende duidelijk zijn.

Wij vinden dat complexe vraagstukken vragen om een aanvullende denkwijze die helpt om eerst de complexiteit te doorgronden met elkaar. Of te wel -op zoek naar het juiste probleem wat het waard is om opgelost te worden-.

Ooit zei een klant tegen ons ‘Jullie de-escaleren met jullie denkwijze de complexiteit van ons vraagstuk’. Beter hadden wij het niet kunnen samenvatten.

“Connecting people, business and ideas for a better future.”

Change Inc.

Creëer ruimte voor verandering. 

 

Zorgorganisaties benaderen ons met uitdagende vraagstukken, waarvan 80% gewoon complex is als je daarover doorpraat met elkaar.  Tijdens de intake (*) fase reframen wij complexe vraagstukken beginnend met “Hoe kunnen we …”:

  • … ons ECD (elektronisch clienten dossier) zo vormgeven, en inrichten, dat de cliënten hiervan maximaal profijt hebben?
  • … vernieuwende woon- en zorgconcepten ontwikkelen met jongeren die bij ons komen wonen als ze straks 18 jaar worden?
  • … het adoptieproces – digitale werkplek met office 365 – zo vormgeven dat 2500 zorgmedewerkers hiermee gelijk aan de slag gaan?
  • … de zorgorganisatie meer wendbaar maken en onze zorgmedewerkers daarin maximaal ondersteunen als HR-afdeling?
  • … een innovatietraject opzetten waarbij zorgmedewerkers hun talenten ontdekken en jullie ze de methodiek RETHINK(c) leren toepassen?
  • … etc.etc.

Complexe vraagstukken dus waarop niet gelijk een eenduidig antwoord te geven is. Dat zal eerst met elkaar onderzocht (*) moeten worden en daarvoor is ruimte voor verandering noodzakelijk. Dat betekent (a) een fysieke ruimte waarin breed en diep nagedacht mag worden en het experimenteren met oplossingsrichtingen mogelijk moet zijn. Als (b) ruimte in je hoofd waarin plaats is voor een andere manier van denken en doen gebaseerd op een growth-mindset.

Design for Care heeft haar manier van denken en doen samengebracht binnen RETHINK(c). In ons dagelijks werk is het gedachtegoed van Design Thinking leidend en richtinggevend aan hoe wij oplossingsrichtingen ontwerpen en ontwikkelen.

(*) Omdat we zoveel mogelijk thuiswerken met elkaar en reizen van medewerkers willen vermijden zijn onze workshops nu ook remote te doen. Dit betekent dat we een virtuele werkruimte hebben gecreëerd met Zoom (of Microsoft Teams) en Miro als virtueel whiteboard gebruiken waarop we ONLINE SAMENWERKEN.

“Ontwerpend denken en doen is verweven met een growth mindset”

Robert Rietveld

Wij zetten de volgende middelen in:

-CREATIEVE MINDSET-

Mensen met vaste mindset zijn vaak risicomijdend. Voor iedereen zichtbaar in procedures, richtlijnen en processen. Vernieuwen is dan een proces van zeer lange adem. Design for Care voegt een ander perspectief toe en activeert de creatieve rechterhersenhelft bij medewerkers. Een aanvullende manier van denken en doen waarbij je op een slimme en herhaalbare manier nieuwe, effectieve, oplossingen vindt.

-WORKSHOPS & TRAININGEN-

Design for Care haalt kennis, en ontwikkeld probleemoplossend vermogen, uit de medewerkers en dus de eigen (zorg)organisatie. Hierdoor ontstaat energie, flow, groeit het draagvlak en wordt de oplossingsrichting geadopteerd. Op deze manier ontwikkelen wij vernieuwende oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken.

-BEWEZEN WERKWIJZE ingebed in [RETHINK](c)-

DfC gebruikt een vaste methode om tot creatieve oplossing(s)richting(en te komen. Hierin staan de zes stappen van het IDEO design thinking process diagram centraal. Stapsgewijs (*) doorlopen we de fases (1) begrijpen, (2) empathie voor de doelgroep, (3) duidelijke probleemstelling, (4) ideeën genereren, (5) prototypes bouwen en (6) continu testen van de oplossingsrichting. Zo kom uiteindelijk tot een oplossing die waarde toevoegt voor de doelgroep.

(*) het kan zijn dat je stappen terug gaat zetten gedurende het DT proces omdat je geleerd hebt wat niet gaat werken.

Wij bellen jou.

Laat je contactgegevens achter, dan bellen wij jou zo spoedig mogelijk terug!

3 + 11 =

Of jij belt ons!

Je kunt Minke Thieme, onze VA, elke werkdag tijdens kantooruren bereiken!

+31 (0)6 2044 9786
minke@regelkanjers.nl

Of kom langs!

Design for Care

(bezoekadres)

Maanderpoort 41
6711 AC Ede

Of doe het digitaal!

5 + 12 =

Design for care